За Годишното – отчетно събрание за 2011г. В Карлово

Details

На 25 феврурари 2012 се проведе отчетното събрание на Районния съвет на Съюза на глухите в Карлово
Там бяха Спаска Джангозова и Иван Бургов.