Заслушай се

Details

Има 7 целите

на 3 цели:

 

  1. Създаване на модерен национален център за жестов език и услуги
  2. Субтитриране на български филми и телевизионни предавания
  3. Признаване на жестовия език като официален за страната и глухата общност

Информацията е на разположение на Заслушай се сайт, цели. http://zaslushaise.bg/

Взаимно подкрепя всички за доброто на глухите българи.

Leave a Reply

  • (will not be published)