Една монтажна маса и един глух човек

Details

Една монтажна маса и един глух човек.