Децата у нас ползват интернет всеки ден

Details

Над 90 процента от българските деца ползват интернет всеки ден. Данните са от проучване сред семейства с деца на възраст 9-16 години в 25 европейски държави.

Международното изследване установява също, че българските родители са сред най-интересуващите се от онлайн контактите на своите деца. Новото поколение ползва все повече смартфона като устройство за достъп до световната мрежа и контролът от страна на родителите става все по-труден.

Ролята на семейството и институциите сега е да научат децата за опасностите, които крие интернет, за начините да реагират на рисковете и да регулират поведението си в мрежата.