Глух

Details

Глух – Ние използваме “Глух” за да опишем себе си; хора със силна културна принадлежност към глухата общност като жестовият език е предпочитаният за комуникация.