глух

Details

глух – думата “глух” с малко “г” се използва в случай, когато глухият не използва жестов език или в широкия смисъл, когато се представят всички глухи хора като цяло.