Глухите ученици в Онтарио се борят за по-добро образование

Details

Глухите ученици казват, че получават по-лошо образование в местните училища, където учителите и директорите не искат или не могат да общуват с жестомимическия език.
Гимназията „Sajiran Nadarajah” не предлага всички курсове които са необходими за кандидатстване в университет, така че той и други ученици са принудени да отидат в други местни училища за да преминат изключително важните часове като 12-та степен математика или наука.
Поради липса на курсове, предлагани в гимназийте, които ще ги класират в университет, учителите им казват, че не са достатъчно умни за да продължават след това. Много ученици предизвикаха проверка от местната аквокатска служба за за деца и младежи.
Те също така искат преподавателите да отговарят на определени стандарти в ASL, преди да станат учители на глухите.
Местните училища за глухи страдат от спад на записалите се ученици защото те са интегрирани в обикновените местни училища. Тази есен около 268 ученци са записани в училища за глухи и допълнително 40 с обучение на френски в Jules-Leger.