Глухите повече неграмотни ???

Details

В скорошно предаване по Канал 1 на Българската национална телевизия (БНТ1),

в Специализираната програма за хора с увреден слух, бяха показани петима глухи работници в „Кремона“ ЕООД – България, които изработват цигулки и китари, а също така коментари относно различните мнения за глухите в Териториалната организация на глухите в Казанлък.

При гледане на горното предаване, се попаднах на изказване, в което Президентът на Териториалната организация използва думите „глухи и неграмотни“ в съчетание, с което описва глухите работници. Това не само, че е неточно, но е и обидно и дразнещо за общността на глухонемите в България. Избраната дума „неграмотни“ е недопустима на няколко нива. Първо и най-важното, Президентът Петя Желева работи за глухите и би следвало да знае, че думата „неграмотни“ не означава същото, като да не владееш свободно даден език. Точно това е видът неинформирано представяне на нещата, което разпространява фалшива информация относно интелигентността и така наречената „грамотност“ или в дадения случай, „неграмотност“ на българските   граждани, които са глухи и с увреден слух. Президентката следва да бъде порицана за неуместния подбор на думи и дължи извинение на всички глухи и тежкочуващи.

Това ще покаже, че тя не е наясно, че българският жестомимичен език е богат и признат език, със свой собствен синтаксис, история и граматическа структура. Това, че самата Президентка не владее българския жестомимичен език, означава ли, че и тя също е „неграмотна“? Разбира се, че не. Ще бъде от полза за Президентката да  посети Съюза на глухите в България, който се финансира от нейното правителство, за да бъде правилно запозната с въпроса и контекста на темите, по които тя се изказва – особено пред медиите и хората, които тя би трябвало да представлява.