Глухите в Гърция стачкуват против дискриманацията

Details

Хората с увреден слух в Гърция стачкуват против дискримнацията.

Те искат субитири и жестомимика по телевизията,за да участват,като всицхки други, в живота на страната си.