Гари Малковски

Details

Взаимно интервюта с Гари Малковски (Gary Malkowski).  Той е първият глух парламентарист на Канада и първият глух парламентарист в света за справяне с мандат на жестомимичен език, специално американския жестомимичен език.

Глухите може!  Глухите може!  Глухите може!

История пълна с Глух парламентарист! Очаквайте скоро!