В Канада е одобрена видео услугата на симултантен жестов превод!

Details

Канадската радио-телевизионна и телекомуникационна комисия (CRTC) обяви, че видео услугата на симултантен жестов превод(VRS) ще бъде достъпна за канадците, които са глухи, с тежко увреден слух или с увреден говор, от началото на есента на 2015 година.

VRS ще бъде достъпна за канадците, използващи американския жестов език (ASL) и жестов език на живеещите в Квебек (LSQ). VRS ще позволи на канадците да провеждат видео разговори използвайки ASL или LSQ. Оператор – симултантен преводач на жестов език ще осъществява разговора между двете страни чрез препредаване на разговора между жестов език и говоримия език.

VRS дава възможност на потребителите на жестов език да комуникират чрез видео телефон, на техния първи език с плавност, със спокойно изразяване в диапазона и бързина.

VRS в момента е достъпно в девет страни.