Втори Европейски панаир на социални предприятия и кооперации за хора с увреждания

Details

21.03-24.03.2013

Европейски форум за социално предприемачество