Всяко домашно куче ще трябва да е с микрочип

Details

Всяко регистрирано домашно куче трябва задължително да има и инплантиран микрочип. Поставянето на идентификационния код от ветеринарния лекар ще струва около 40 лв.

Това гласи приета на второ четене промяна в Закона за ветеринарномедицинска дейност. Парламентът одобри окончателно поправките в закона, като увеличи и глобите.

Регистрацията на домашните любимци и в момента е задължителна при навършване на 4-месечна възраст или в 7-дневен срок от придобиване на куче над тази възраст.

Чипът носи информация за стопанина и адреса на домашния любимец, което ще помогне животното по-лесно да бъде върнато на собствениците, ако се загуби.

Очаква се мярката да намали и масовите случаи у нас на изоставени животни, за което законът предвижда санкции по отношение на безотговорните стопани.