Всяка държава има свой жестов език

Details

Всяка държава има свой жестов език – Each country has its own sign language

World Federation of the Deaf, Istanbul, Turkey (July 2015).