Важно Съобшение За Членовете на Териториалните Организации на Глухите

Details

Борд на изборите за регионалната организация на глухите – Пловдив

Членовете на Съюза на глухите в България би трябвало да присъстват на местните събрания. Няма да има преводач на всяко заседание.

Във „Взаимно” не е била давана информация за териториалните области. Ако искате да публикувате тези подробности, моля пишете на: info@vzaimno.com.

През следващите два месеца, няма да има избори на заседанията на съвета за териториални организации на глухите в района на Пловдив. Това са датите, часовете и местата на заседанията

02 Септември. 17.30ч. Изток
10 Септември. 16.30ч. „Тих труд“
20 Септември. 11.00ч. Карлово
21 Септември. 11.00ч. Панагюрище
25 Септември. 13.30ч. УГД
30 Септември. 11.00ч. Доспат
01 Октомври. 11.00ч. Девин
02 Октомври. 11.00ч. Смолян
03 Октомври. 11.00ч. Златоград
07 Октомври. 17.30ч. Север
09 Октомври. 17.30ч. Юг
11 Октомври. 11.00ч. Окръжна
12 Октомври. 11.00ч. Пазарджик
14 Октомври. 17.30ч. Тракия