Важно Съобшение За Членовете на Териториалните Организации на Глухите – Бургас

Details

Пълномощниците на изборите за регионалната организация на глухите – Бургас

Членовете  на Съюза на глухите в България би трябвало да присъстват на местните събрания. Няма да има преводач на всяко заседание.

Във „Взаимно” не е била давана информация за териториалните области. Ако искате да публикувате тези подробности, моля пишете на: info@vzaimno.com.

През следващите два месеца, няма да има избори на заседанията на съвета за териториални организации на глухите в района на Бургас. Това са датите, часовете и местата на заседанията (Не е предоставена време):

25 септември 2014 г. в гр. Карнобат ще има избори за председател.

29 септември 2014 г. в гр. Поморие ще има избори за председател.

8 октомври 2014 г. в гр. Бургас ще има избори за граждански председател.

10 ноември 2014 г. в гр. Бургас ще има избори за председател на РО, след това ще има отчет за цяла година.