Важно Съобшение За Членовете на Териториалните Организации на Глухите – Стара Загора

Details

Пълномощниците на изборите за регионалната организация на глухите – Стара Загора

Членовете  на Съюза на глухите в България би трябвало да присъстват на местните събрания. Няма да има преводач на всяко заседание.

Във „Взаимно” не е била давана информация за териториалните области. Ако искате да публикувате тези подробности, моля пишете на: info@vzaimno.com.

През следващите два месеца, няма да има избори на заседанията на съвета за териториални организации на глухите в района на Стара Загора. Това са датите, часовете и местата на заседанията:

16 септември 2014  г., 17:30 ч ТО “Тих Труд”

24 септември 2014  г.,  16:30 ч  То “Градска”

25 септември 2014 г., 15:00 ч  ТО Казанлък.

20 ноември 2014 г. , 16:00 ч Събрание на  пъдномощнищите на РО