Българчета често са жертва на трафик в ЕС

Details

Българи – жени и деца, често стават жертва на трафик в Европа.

От 2013 до 2014 г. 2375 деца са регистрирани като жертва на трафик на хора в ЕС, но реалният им брой вероятно е по-голям.

Общият брой на регистрираните жертви на трафик е 15 846 души.

Близо две трети от всички регистрирани са граждани на страни от ЕС. Повечето от тях са от България, Унгария, Холандия, Полша и Румъния.

Други били „купени“ от Албания, Китай, Мароко, Нигерия и Виетнам.

Част от децата са принудени да просят, други биват продавани на криминални банди и стават жертва на сексуални злоупотреби.

Малките деца се продават от трафикантите на цени между 4000 и 8000 евро, но в някои случаи цената може да стигне 40 000 евро.

Част от децата са отнемани от семействата им, които са длъжници на престъпни групи.

Дания, Литва, Швеция и Словакия съобщават за увеличение на броя на деца, принудени да извършват престъпления.