Българска Национална Асоциация на Жестовите Преводачи – „БНАЖП“

Details

Първа работна среща за обсъждане на нуждата от модерни преводачески жестови услуги в България ( 11.01.2015 г.)

В последните три месеца познатата ни вече информационна кампания „Заслушай се“ се приема добре в българското общество.
Покрай организирането на редица събития се усети нуждата от качествени жестови преводачески услуги.
Инициаторът Ашод Дерандонян поканва част от практикуващите жестови преводачи за организирането на първата по рода си работна среща за обсъждане на нуждата от модерни преводачески жестови услуги в България.

Тя се състоя на 11.01.2015 г. с любезното съдействие и гостоприемство на Бетахаус, София.

Бяха обсъдени следните въпроси:

Има ли нужда от качествени и навременни преводачески и жестови услуги?
Има ли нужда от модерен център за жестови услуги?
Какви са добрите практики в Европа?
Какво е положението в България в момента?
Трябва ли да имаме действаща Асоциация на жестовите преводачи?
На прав път ли сме? Имаме ли капацитет?
В екипа на Асоциацията на жестовите преводачи трябва ли да има глухи хора? Защо?

На срещата присъстваха част от практикуващите жестови преводачи в България – Александър Георгиев, Таня Димитрова, Даринка Борисова, Силвана Павлова и Силвия Осиковска, представители на глухата общност – Николай Нинов, председател на Съюза на глухите в България (СГБ), Цветан Кунчев, член на управителния съвет на Фондация „Глухи без граници“, Георги Георгиев, член на Контролната комисия към СГБ, Миряна Мошева, координатор на Методически център за обучение по жестов език към СГБ, Янка Трачук, председател на Младежката организация към СГБ, Светослав Славов, представител на гражданско движение „Бъдеще за глухите в България“, Ашод Дерандонян, инициатор на кампания „Заслушай се“, и хора с увреден слух от столицата и от други градове като Стара Загора, Благоевград и Пазарджик, както и приятели и партньори на глухата общност в България, сред които Люба Деветакова, социолог, Ива Цолова, PR експерт и Стефан Димитров, експерт европейски проекти и икономическо развитие.

Работната среща продължи около три часа, през които протекоха ползотворни и открити дискусии по поставените въпроси.
След конструктивното изказване на мнението на почти всички участници, присъстващите стигнаха до заключението, че глухата общност в България има актуалната нужда от:

Качествени жестови преводачески услуги
Модерен център за жестови услуги
Професионални удостоверения за жестовите преводачи
Постоянна квалификация и преквалификация на жестовите преводачи
Клетвена декларация от страна на жестовите преводачи
Точен и актуален етичен кодекс
Действаща Асоциация на жестовите преводачи
Прозрачен устав на Българска национална асоциация на жестовите преводачи
Глухи лектори
Субтитри и жестов превод по новините

БНАЖП
IT – Видео информационен център
Партньорска мрежа
Обучителна дейност
Преквалификация на жестови преводачи
ЦЕНТЪР за ЖЕСТОВИ УСЛУГИ
Административна дейност