България не е способна да се погрижи и да подкрепи сляпо-глухо дете

Details

България не е способна да се погрижи и да подкрепи сляпо-глухо дете.