Бум на инвалидните пенсии за последните 15 години

Details

Целта е процедурата да стане по-бърза, по-обективна и защитена от корупцията.

Експертизата на трудоспособността вече ще се прави от две комисии – медицинска, която ще наследи досегашните ТЕЛК, и социална, която ще преценява дали и какви социални придобивки да бъдат отпуснати на конкретния човек.

Лекарите от медицинската експертиза ще посочват вида и степента на увреждане и ще изпращат становището си до друга комисия (НОИ) – със социални експерти и работници, която ще преценява може ли да работи човек, какво натоварване може да поеме и от каква помощ има нужда.

Отварянето на системата за повече лекари ще ускори процеса и хората няма да чакат повече, въпреки че ще минават пред две комисии.

Социалната комисия ще е съставена от лекари по трудова медицина, социални работници и експерти от НОИ.

Новата методика , е по класификациите на Световната здравна организация и се прилага в повечето страни от Европейския съюз.

Новата система трябва да заработи от началото на 2017 година и да сложи ред в безконтролното отпускане на инвалидни пенсии.

С реформата в системата на ТЕЛК се очаква да се пресекат и случаите на злоупотреби и източване на публични средства.

Хората с увреждания, които успеят да се върнат на работното си място и получават пълния си доход, не би трябвало да взимат инвалидна пенсия. Ако той е намален заради по-кратък работен ден или преминаване на друга, по-лека работа, ще има частична пенсия за компенсация.

В България съотношението на инвалидизираните в трудоспособна възраст, които взимат пенсия спрямо работещите осигурени, е 1 към 6. За сравнение в Полша този показател е 1 към 14.

Това какво означава, че сме 2.5 пъти по-болни и корумпирани ли?

Според анализ на НОИ, през последните 15 години броят на инвалидните пенсии е нараснал три пъти. През 2000 година той е бил 323 517, а в края на миналата година достига 907 380.

Фалшиви решения на ТЕЛК за придобиване на степен на инвалидност са най-често използвани от безработни и социално слаби.

Така те могат да се възползват от различни облаги и парични добавки.

До злоупотреби се прибягва и заради безплатното използване на общински места за паркиране на автомобили за инвалиди и пътуването с намаление в градския транспорт.

Целта на реформата не е да се спестят пари, а да се насочат повече към тези, които действително имат нужда, а не толкова към онези, които могат да работят и да се издържат с по-малко помощ от държавата.