Близо 36 млн. души по света живеят в робство

Details

Повечето хора мислят, че робството е явление от отминала епоха, или пък че съществува само в страни, разкъсвани от войни и бедност.

Близо 36 млн. души по света живеят в робство, като то е най-разпространено в Мавритания, Узбекистан, Хаити, Катар и Индия, сочат данните от доклад за правата на човека, цитиран от Ройтерс.

Най-голям процент от населението живее в робство в Мавритания (4%), следвана от „Узбекистан“ (3.97%), Хаити (2.3%), Катар (1.36%) и Индия (1.14%).

Годишен доклад организацията изготвя за втора поредна година. Според данните от него в глобален план броят на хората, живеещи в робство, е нараснал на 35,8 млн. души в сравнение с 29,8 млн. през миналата година.

Според индекса за 2014 г. България попада на 73 място.

Повече от 35 милиона души в света живеят в различни форми на съвременно робство – принудителен труд, трафик на хора, принудителни бракове, дългово робство и сексуална експлоатация, установи ново изследване на австралийската неправителствена организация Walk Free Foundation.

Изданието на Индекса на глобално робство за 2014 г. сочи, че в сравнение с миналата година броят на робите се е увеличил с 23%, като част от увеличението се дължи на по-високото качество на ползваните данни и подобряване на методологията.