Без такса роуминг в ЕС от 15 юни 2017 г.

Details

Такса роуминг за обаждане, изпращане на SMS или използване на интернет в рамките на ЕС ще бъде забранена от 15 юни 2017 г.

Това реши Европейският парламент с гласуването на новия пакет за телекомуникации, предложен от испанския евродепутат Пилар дел Кастийо.

Според новия пакет от 30 април 2016 г. таксата за роуминг не може да надвишава 0,05 евроцента на минута за обаждания, 0,02 евроceнта за SMS и 0,05 евроцента за мегабайт интернет.

В новия пакет е включен и принципът за мрежова неутралност, според който интернет доставчиците са длъжни да третират еднакво целия интернет трафик, без да блокират или забавят достъпа до съдържанието, приложенията или услугите, независимо от подателя и получателя.

Интернет доставчиците ще трябва да предоставят на потребителите точна информация за скоростта за сваляне и качване, която могат да очакват, като при големи несъответствия с обещаното, ще може да се прекратява договорът или ще се дължат компенсации.