Базиликата на Благовещението (църквата) Назарет, Израел

Details

В БАЗИЛИКАТА В НАЗАРЕТ ВЕЧЕ ИМА И БЪЛГАРСКА МОЗАЕЧНА ИКОНА

В основата й се намира пещерата, в която са живели Йосиф и Мария.

Куполът на Базиликата на Благовещението , построен от италиански архитекти

Куполът на базиликата е висок 60 м и прилича на обърната към небето роза, чиито краища образуват буквата „М“ , а под сърцето му е разположена пещерата на Божието семейство.