Съюзът на глухите в България чества 80-годишен юбилей

По повод юбилея Съюзът на глухите в България ще проведе редица инициативи, сред които е тържественото събрание-концерт на 16 юли 2014 г. (сряда) от 17 часа в зала № 11 в Националния дворец на културата в столицата; от 14 часа същия ден в сградата на СГБ на ул. „Денкооглу“, № 12-14, е и официалното откриване на юбилейната изложба и фотоизложба на творците с увреден слух. Отправяме сърдечна покана към представителите на българските и чуждестранни медии да присъстват на тях.

Съюзът на глухите в България (СГБ) е създаден преди 80 години, на 12 юли 1934 г. с цел обединяването на всички лишени от слух хора и защитата им за правото на работа и достоен живот. Със своята осемдесетгодишна история Съюзът на глухите в България е сред най-дълголетните организации на хората с увреждания в страната.

Съюзът на глухите в България е редовен член на Световната федерация на глухите (СФГ), Европейския съюз на глухите (ЕСГ), Международния комитет за тих шах, Балканска асоциация на глухите и на Европейския съюз на глухите младежи (ЕСГМ).

Председателят на СГБ, Васил Панев, е бил дългогодишен вицепрезидент на Световната федерация на глухите. Днес е един от нейните почетни членове, за изключителния си принос в работата и дейността на СФГ.
Основните цели и задачи на СГБ са формулирани в устава му и включват: насърчаване, подпомагане и съдействие на гражданите с увреден слух в страната с цел интегрирането им в обществото. СГБ финансира единствения в България Център за ранна рехабилитация на слуха и говора на деца до тригодишна възраст. Кабинетът в София функционира като база за подготовка на сурдопедагози от Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Другите центрове, които функционират, са в градовете Варна, Плевен, Стара Загора и Хасково.
СГБ има свое печатно издание – вестник „Тишина“, а също и телевизионни емисии с жестов превод; обновява и популяризира жестовия език, като основно средство за комуникация между глухите хора.
СГБ има и национален методически и консултативен център за развитие на жестовия език, който активно работи за обогатяването, развитието и уеднаквяването на българския жестов език.

Към днешна дата в СГБ членуват над 6 500 души с увреден слух, организирани в 12 районни организации в градовете София, Пловдив, Варна, Плевен, Шумен, Ямбол, Русе, Стара Загора, Горна Оряховица, Бургас, Дупница и Хасково.Организационната дейност на СГБ се осъществява в 54 дневни центрове за комуникация и социална интеграция, които обхващат 240 общини. Дневните центрове са базирани в районните и включените към тях 42 териториални организации на глухите.През годините е запазена традицията ежегодно да се провеждат национални семинари с ръководствата на районните организации, представителите на клубовете по интереси, а също и с представители на Младежката организация на Съюза на глухите в България (МОСГБ). На 13 юли т. г. приключи успешно голям европейски форум – Генералната асамблея на Европейския младежки съюз с десетдневен лагер на младежите с увреден слух от Европа, организирана от ръководствата на СГБ и на МОСГБ.

Всяка година СГБ провежда и национален пролетен бал с конкурс за мис и мистър „Тишина“, които ще представляват България в конкурсите „Свят Тишина“ и „Европа Тишина“, с участието на около 200-250 млади хора от цялата страна.

СГБ има дългогодишни традиции в културната дейност, спорта и туризма. Националните прегледи (фестивали) на любителските колективи на районните организации се провеждат на всеки две години с участието на близо 250 съюзни членове, притежаващи различни дарби в изкуствата, на които по този начин се предоставя възможност да реализират своя творчески потенциал. Също ежегодно СГБ провежда и национални туристически събори и палаткови събори със състезание по риболов, с участието на над 1200 – 1500 туристи с увреден слух. Тази година по повод 80-годишния юбилей СГБ организира поредния, ХХV национален туристически събор край язовир „Доспат“.

От 1993 г. в дейността на СГБ като спорт е останал шахматът. Всяка година има вътрешни първенства по шахмат, след които класиралите се на първите места шахматисти се състезават в националното първенство по шахмат. СГБ има трима световни шампиони по шахмат, като двама от тях са трикратни носители на титлата. Тази година за първи път националният отбор на СГБ взе титлата олимпийски шампион по шахмат за глухи.

От 1957 г. СГБ развива собствена стопанска дейност в 13 търговски дружества „Тих труд“ ЕООД, в които хората с увреден слух намират своята трудова реализация. Дружеството ни „Тишина 14″ осъществява туристически и социално-културни дейности и услуги.
СГБ осъществява и социална дейност, като подпомага финансово социално слабите членове; работи по проекти за хуманитарно подпомагане в различни региони на страната; непрекъснато се оказва помощ на всички хора с увреден слух в местните служби за социално подпомагане, бюрата по труда и др.; при оформянето на документи за пенсии, ТЕЛК, социална оценка и др.
СГБ разполага и с видео център, който периодично осъществява заснемане и професионално обработване на всички важни национални мероприятия, допълва филмовия архив на съюза чрез заснемането на всички реализирани национални съюзни прояви, които могат да се видят в страницата на СГБ в интернет. От тази година СГБ има и своя страница в социалната мрежа Фейсбук.
СГБ разполага и с почивни станции в Рила, Родопите, Старозагорските минерални бани и Приморско, като хотел „Тишина“ е една от най-добре поддържаните и постоянно работеща съюзна база.

Източник: Юли 2014. Съюза на глухите в България. http://www.ngobg.info/. 16 Юли 2014

http://www.ngobg.info/bg/

Leave a Reply

  • (will not be published)