Стартира проектът „Гласът на ощетените”

Поне половин България живее в недоимък. Държавни институции и неправителствени организации правят опити да помогнат в една или друга степен на „ощетените” от прехода, от кризата, от лошия шанс в живота.

Увеличават се социалните услуги, отпускат се различни помощи, откриват се безплатни трапезарии. Оказва се обаче, че точно потребителите на тези услуги последни научават за тях и не винаги успяват да разберат навреме как да преодолеят различните бюрократични бариери.

Сдружение „Медии с човешко лице” , което в минали години реализира подобен успешен проект – „Познания за един по-добър живот” стартира новия проект „Гласът на ощетените”. Планира се през следващата година ежемесечно в програмата на Пловдивската телевизия да се излъчва минимум едно живо предаване с участието на представители на институции, които предлагат социални услуги и имат отноение към живота на най-уязвимите по време на криза хора – граждани с увреждания, възрастни хора, малцинства…

Целта е не само да се получи информация, но и да се даде даде възможност на тези хора да поставят публично своите проблеми и да им се помогне да намерят отговор от институциите.

В програмата на ПОТВ вече започна излъчването на поредица материали с полезна информаця – за планираната подмяна на документи на инвалиди, как да се запишем в безплатните трапезарии и др.

Сайтът  www.vzaimno.com, който единствен в България помества видеоматериали с жестомимичен превод, също с включва в информационната кампания.

Първоато предаване ще бъде в понеделник от 17.50 с повторение от 21.50 и в събота от 8.00 ще бъде на тема „Има ли решение на проблема с ромската безработица”. Ще участват представители на Фондация „Инди Рома”, които повече от година работят по проблема, успяха да привлекат за каузата си редица работодатели, учредиха даже отличие „Най-.толерантен работодател”. Открит телефон 032 640 366.

Предаването ще се излъчи с жестомимичен превод.

Този документ е част от проекта „Гласът на ощетените”, който се реализира с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност се носи от Сдружение „Медии с човешко лице” и при никакви обстоятелства не може да се приеме, че този документ отразява официалното становище на финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и на Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България.. 

  Още за Програмата в www.ngogrants.bg.

Leave a Reply

  • (will not be published)