Сайтът „Взаимно“ се премести в Канада, ПОТВ си стяга багажа

Преди близо 4 години се появи сайтът“VZAIMNO.COM“. Той бе съвместен проект на Сдружение „медии с човешко лице“, Пловдивската телевизия и „Отворено общество“. Неговата информация бе адресирана към най-ощетената категория хора от нашето общество – инвалиди, пенсионери, социално слаби. В него се включваха новините на ПОТВ направени така, че да бъдат възприемани възможно най-лесно от нечуващите.
През последните две години екипът на сайта работи без пари. Някой път по цели нощи. Броят на посетителите растеше. Въпреки успеха и очевидната необходимост от такъв сайт, никой не се притече на помощ. Последната надежда беше конкурс на фондация „Пловдив 2019“ за медиен проект, обявен миналата година. Компетентното жури обаче финансира един единствен медиен?? проект – на едно читалище, което в чест на кандидатурата на Пловдив за културна столица изплете 2019 мартенчки?? Проектът ВЗАИМНО бе отстранен и средствата – макар и скромни, бяха върнати обратно в общинския бюджет.
Скоро след това в студиото на ПОТВ се появи екип на канадска специализирана телевизия – за да покаже на своите зрители, че и в България има телевизии, които излъчват новини с жесгтомимичен превод. Опитът на Пловдивската телевизия в тази област е над 10 години. Без никаква финнсова подкрепа. Наложи се и тази дейност да се преустанови, но кой ли обърна внимание.
Канадския екип се запозна и с екипа на сайта, направи репортаж за него и скоро след това дойде покана от Канада.
Сега пловдивският сайт ВЗАИМНО се администрира от…Торонто. В онази далечна страна се намериха хора, които оцениха нуждата на нечуващи, инвалиди, пенсионери да имат своя медия. Намериха и средства. Сайтът вече е и с нова визия.
Дали и Пловдивската телевизия да не се премести в Канада?
Източник: Февруари 2014. Сайтът „Взаимно“ се премести в Канада, ПОТВ си стяга багажа ПОТВ. 01. Февруари 2014.

http://www.tvplovdiv.com/

Leave a Reply

  • (will not be published)