Раздават топла храна на 30 бездомници

30 бездомни лица от град Пловдив ще получават топла храна в продължение на два месеца, до края на месец декември. Инициатива е на Дирекция „Социално подпомагане” съвместно с Български Червен Кръст и се организира за втора поредна година.

Миналата година пунктът за раздаване на храна се е намирал на адрес бул.”Руски” 13, а сега е преместен на „6-ти септември No 77 А”, тъй като пространството е по-голямо за хората, обясни директорът на Дирекция „Социално подпомагане” г-жа Надя Танева.

Интервю с Надя Танева- директор на Дирекция „Социално подпомагане”

Ежедневното меню включва топла храна плюс един хляб, като се предвижда в по-студените дни към това да се добави и чай.

Интервю с Надя Танева- директор на Дирекция „Социално подпомагане”

Преди Коледа се предвижда организирането на тържествен обяд и раздаване на малки подаръци, за да могат бездомниците да усетят топлината на този семеен празник.

От Дирекция „Социално подпомагане” и БЧК предвиждат да кандидатстват по проект за по-мащабно финансиране, за да може тази услуга да бъде предоставена и след Нова Година, заключи Надя Танева.

Този документ е част от проекта „Гласът на ощетените”, който се реализира с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност се носи от Сдружение „Медии с човешко лице” и при никакви обстоятелства не може да се приеме, че този документ отразява официалното становище на финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и на Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България.. 

  Още за Програмата в www.ngogrants.bg.

Leave a Reply

  • (will not be published)