Придобивка за хората с увреждания

Четвърта организация на хора с увреждания в Златоград – Териториалната организация на Съюза на глухите, откри официално своя нов офис. По този повод и във връзка с общото събрание на сдружението в Златоград гостува Председателя на Съюза на глухите в България г-н Васил Панев.

Той поздрави местната организация и изрази задоволство от разбирането и отношението на местната власт към проблемите и потребностите на хората с увреждания.
Местното ръководство на организацията – Гинка Иванова и Милка Даскалова представиха постиженията и проблемите на териториалната организация в Златоград. Като възможности през настоящата година се подчертаха националния събор през юни на яз. Доспат, инициативите на Районната организация в Пловдив, представени от Спаска Джангозова и номинацията МИС България от състава на съюзните членове. Поздравления до членовете на организацията във връзка с отчета и новия офис бяха поднесени от Председателя на ОбС Пламен Чингаров, предс на ПК по Евроинтеграция и социална политика Емилия Кръстева и зам кмета на общината Севдалин Севриев.

Източник: Април 2012. Придобивка за хората с увреждания. 240 Часа. 27 Април 2012.

http://www.zlatograd-240.com/

Leave a Reply

  • (will not be published)