Приватизацията на панаира – приоритет на държавата през 2014

Снимка: Преди Гергов да стане собственик на Панаира, дружеството беше сред най-сериозните икономически субекти не само в България, а и на Балканския полуостров.

Ден след като стана известно, че руснаци искат да купят гордостта на българската социкономика – ЦУМ, който през последното десетилетие е собственост на видния ни съгражданин Георги Гергов, Агенцията по приватизация и следприватизационен контрол обяви предприятията, чиято продажба предстои догодина. Пловдивският панаир е поставен на 3-то място в списъка с приоритетните за изтъргуване фирми. Дружеството беше извадено от така наречения „забранителен списък“ по времето на кабинета Борисов.

Продажбата на държавния дял в „Международен панаир – Пловдив“ АД, Пловдив е сред приоритетите за приватизация през 2014 г. Държавата, в лицето на Министерството на икономиката и енергетиката, притежава 49.63% от дружеството. Останалата част от капитала е собственост на червения бизнесмен и политик Георги Гергов.

Припомняме, че Гергов влезе в Пловдивския панаир чрез публично-частното партньорство с община Пловдив в дружеството „Пълдин туринвест“. Самият Гергов няколко пъти публично е обявявал, че не няма да купи държавния дял, тъй като, перифразирам, без държавата и без общината компания от подобен ранг не би оцеляло.

Друга фирма, която предстои да се продаде догодина, е „Свободна зона – Пловдив“ АД, Пловдив. В него държавата, чрез Министерството на финансите, притежава 46.40%.
В списъка за приватизация през 2014 г. не са включени други държавни дружества от Пловдив и региона.

Засега не е ясно по какъв начин ще стане продажбата на Пловдивския панаир и на Свободна зона. Твърде е възможно да бъде срещу компенсаторни записи.

Не са обявени и цени.

Източник: Декември 2013.Приватизацията на панаира – приоритет на държавата през 2014. ПОТВ. 11 Декември 2013.
http://potv.eu/

Leave a Reply

  • (will not be published)