Признават за пенсия стажа в Канада

София. Стажът, който българите са натрупали в Канада, вече ще се признава за право на пенсия у нас и обратно. НОИ съобщи, че от 1 март влиза в сила спогодба за социална сигурност между двете страни. Това ще даде право на близо 50 хиляди наши сънародници, емигрирали в североамериканската държава, по-лесно да се пенсионират. Засега обаче спогодбата няма да важи за гурбетчиите в провинция Квебек, където живеят близо 20 хиляди българи. Специално с нея България подготвя отделна спогодба.

Липсата на подобно споразумение между двете страни прави трудно пенсионирането на българите, заминали на работа в Канада. От една страна България не признава годините работа в Канада и така човек не може да изпълни изискването за натрупан стаж, за да получи право на пенсия. Същият проблем се явява и за получаване на право на пенсия в Канада.

С новата спогодба осигурителните периоди в двете страни ще се сумират и така ще се преценява правото на пенсия. Българските пенсии и добавките към тях ще могат да се изплащат на територията на Канада.

Копирано от standartnews.com

Източник: Февруари 2014. Признават за пенсия стажа в Канада. Стандарт. 27. Февруари 2014.

http://www.standartnews.com/

Leave a Reply

  • (will not be published)