Обучение по жестомимичен език на служители в бургаската общинска администрация

То е с продължителност 5 месеца и се организира съвместно със „Съюза на глухите в България“

Започна обучение по жестомимичен език на служители в общинската администрация в Бургас. То е с продължителност 5 месеца и се организира съвместно със „Съюза на глухите в България“, които осигуряват свои лектори.

В лекциите по жестомимичен език са записани 16 общински служители. Всички те са в непрекъснат контакт с гражданите и започват да изучават езика на глухите от нулата.
В бургаския „Съюз на глухите” членуват 250 души. Всеки от тях има проблеми при получаването на адекватно обслужване. За да бъде продължено обучението, общината ще трябва да намери допълнителни средства.

Източник: Октомври 2013. Обучение по жестомимичен език на служители в бургаската общинска администрация.bTV. 16 Октомври 2013.

https://btvnovinite.bg/

Leave a Reply

  • (will not be published)