Мисия „Start App” – или равен достъп за хората с увреден слух в България!

На 16 май тази година стартира иновативна за България Онлайн платформа за видео жестов превод в реално време. Технологичният продукт е реализиран от Фондация „Заслушай се“ с подкрепата на неправителствени организации и бизнеса. Ексклузивен партньор на проекта е Мобилтел ЕАД, с това партньорство М-тел става първата организация в България, която ще осигури равен достъп за глухи хора в страната.

Припомняме, че до момента нямаше доставчик на такъв вид услуга, а в ратифицираната вече от българското правителство Kонвенцията на ООН за Правата на Хората с Увреждания е застъпено и задължително осигуряване на равен достъп за глухите.

Началото на платформата ще бъде поставено на 16 май с официално откриване в София, Хотел Балкан (Шератон), зала Роял от 18:30, под патронажа на Столична община.

През октомври месец 2016 година, само няколко месеца след старта на Онлайн платформата за видео жестов превод,предстои пускането на нова услуга, превод от говор към текст в реално време. Тази услуга ще покрие нуждите и на хората с частична загуба на слух.

Фондация „Заслушай се“ работи активно за осигуряването на равен достъп за хората с увреден слух в България, победител е на Промяната 2015 година и е отличена, като „Най-добър бизнес план на неправителствена организация за 2015 година“, по програмата за социално предприемачество на Български център за нестопанспо право.

Източник: Май. Мисия „Start App” – или равен достъп за хората с увреден слух в България!. 16 Май 2016.

http://ngohouse.bg/

 

Leave a Reply

  • (will not be published)