Какво не знаем за пенсиите и пенсионирането?

Поредното предаване на Пловдивската телевизия от рубриката „Гласът на ощетените“ е посветено на пенсиите и пенсионирането. Гост в студиото бе Галя Димова – началник отдел „Пенсии“ към НОИ Пловдив. Тя разясни какви са новостите в пенсионната система от 1 януари. Отговори на всички зрителски въпроси – а времето не стигна за всички. Госпожа Димова каза на финала, че реформа в тази област е задължителна. Много от въпросите и мненията на зрителите доказаха това.

Предаването може да се гледа с жестомимичен превод в събота от 17.50. То е достъпно и в интернет на адрес  http://www.tvplovdiv.com/

Този документ е част от проекта „Гласът на ощетените”, който се реализира с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност се носи от Сдружение „Медии с човешко лице” и при никакви обстоятелства не може да се приеме, че този документ отразява официалното становище на финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и на Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България.. 

  Още за Програмата в www.ngogrants.bg.

 

Leave a Reply

  • (will not be published)