Изгубени в превода – жестовият език да бъде признат като официален в България

От името на екип от доброволци от хора с увреден слух имаме удоволствието да Ви поканим на важно за тихата общност в България събитие под наслов „Изгубени в превода“.

Целта на събитието е да представи резултати от базово социологическо проучване сред тихата общност в България за използването на жестовия език. За нас това събитие е изключително важно, защото то е една сериозна крачка към постигане на нашата основна цел – жестовият език да бъде признат като официален в България. Бихме искали да получим Вашата подкрепа в нашето начинание и затова Ви каним, за да Ви информираме по отношение на това изключително важно за нас предизвикателство.

Събитието ще се проведе на 13 ноември 2014 година, четвъртък от 17:00 часа в Американския център на Столична библиотека на площад „Славейков“ 4.

Програмата на нашето събитие е:

1. Кратко представяне на екипа от доброволци
2. Представяне на методологията и резултатите от проучване на ползването на жестовия език
в България – Люба Деветакова, социолог
3. Дискусия на представените резултати
4. Необходимост от проучване и обследване на жестовия език в България с цел неговото надграждане и актуализиране. Цели и визия

Предварително благодарим за Вашите интерес и присъствие на това важно за глухатаобщност събитие. Моля да потвърдите Вашето или на Ваш представител участие до 11 ноември 2014 година, вторник.

Вашата подкрепа е от важно значение за цялата общност от хората с увреден слух в България!

С уважение,
Цветан Кунчев, член на УС на Фондация „Глухи без граници – България” и
представител от доброволческия екип

Leave a Reply

  • (will not be published)