Заместник-кметът на София Албена Атанасова се срещна с новото ръководство на Съюза на глухите и представители на неправителствени организации, в подкрепа на хората с увреден слух

По инициатива на неправителствени организации, в подкрепа хора с увреден слух, заместник-кметът на Направление „Социални дейности и интеграция на хора с увреждания“ Албена Атанасова се срещна с новия председател на Съюза на глухите в България – Николай Нинов. На срещата присъстваха и Анета Георгиева – общински съветник, Ашод Дерендонян – председател на Фондация „Заслушай се“ и Мария Атанасова – председател на Сдружение „Тишина“.

Г-н Нинов запозна г-жа Атанасова с начертаните приоритети от ръководството на Съюза на глухите в България в краткосрочен и по-дългосрочен план. Сред тях се очертаха няколко амбициозни задачи, като уеднаквяване и обогатяване на жестовите знаци сред общността на хората с нарушен слух, търсене на възможности за подкрепа на глухите при намиране на работа, решаване на ключови проблеми в образованието на младите хора с увреден слух и повишаване на компетенциите им, подкрепа на дейности за задоволяване на културните им потребности и др.

Съществена част от работата на Съюза ще бъде насочена към промяна на нагласите на младите хора с увреден слух в посока осъзнаването им като можещи и амбициозни хора, активно ангажирани с личностното им израстване.

Г-н Ашод Дерандонян представи хода на Кампанията „Заслушай се“, чиято цел е набиране на средства за изграждане на Център за жестови услуги в България в сградата на Съюза на глухите, който да даде по-добър достъп до информация и комуникация на глухите хора в България. Дарителската кампания по инициатива на партньорска мрежа от неправителствени организации на хора с увреден слух в България ще направи обществото ни съпричастно с проблемите на хората с увреден слух и ще го запознае с необходимостта от такъв център. Кампанията е подкрепена от артисти, изпълнители и популярни лица, като едно от тях е и г-жа Албена Атанасова, която с удоволствие прие поканата да стане едно от лицата на благородната кауза.

Г-н Нинов сподели, че Съюза на глухите е възстановил връзката с неправителствените организации в областта, която за съжаление през годините е била прекъсната, а г-жа Атаносова насочи вниманието му към различни възможности, които предоставя Оперативната програма пред новия програмен период и го покани на предстоящия съвместен форум между Областния информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София), Столична община, направление „Социални дейности и интеграция на хора с увреждания“ и Министерство на труда и социалната политика, който цели популяризиране на възможностите за финансиране по Оперативни програми през новия програмен период 2014-2020 г.

На форума от името на заместник кмета г-жа Атанасова са поканени още г-жа Зорница Русинова – заместник министър на Министерство на труда и социалната политика, за да представи ОП „Развитие на човешките ресурси“2014-2020 за целевата група, както и много представители на неправителствени организации и ръководствата на другите съюзи на хората с увреждания. Форумът ще се проведа на 27.02.2015 г. от 10:30 ч. в залата на Представителството на ЕК в България на ул.“Раковски“ №124.

Източник: Февруари 2015. Заместник-кметът на София Албена Атанасова се срещна с новото ръководство на Съюза на глухите и представители на неправителствени организации, в подкрепа на хората с увреден слух. www.sofia.bg. 20. Февруари 2015.

http://www.sofia.bg/

Leave a Reply

  • (will not be published)