Деца от рискови групи излизат на сцената

Център за социална рехабилитация и интеграция на деца от рискови групи /ЦСРИДРГ/ – гр.Пловдив има удоволствието да Ви покани на театралната пиеса „Машината на щастието”, като част от „Нощ на театрите -2014”. Подготовката и реализацията на постановката е част от групова програма на Центъра. Чрез включването на децата в креативни занимания се цели превенция на асоциалното им поведение, както и намаляване броя на противообществените прояви извършвани от малолетни и непълнолетни. В процеса на подготовка децата-клиенти на Центъра са активно подкрепени от режисьор и ученици от Националната гимназия за сценични и екранни изкуства.
Представлението ще се състои в Националната гимназия за сценични и екранни изкуства на ул. „Петко Д. Петков” №8, Пловдив от 15.30 часа на 10.11.2014г.

Искрено се надяваме да подкрепите децата в първите им стъпки в театралното изкуство и опитите им да покажат най-доброто от себе си. Очакваме Ви!

Информационните материали в този раздел са създадени с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение „Медии с човешко лице“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.“

Този документ е част от проекта „Гласът на ощетените”, който се реализира с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност се носи от Сдружение „Медии с човешко лице” и при никакви обстоятелства не може да се приеме, че този документ отразява официалното становище на финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и на Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България.. 

  Още за Програмата в www.ngogrants.bg.

Leave a Reply

  • (will not be published)