Глухите с шанс за по-добър живот (ВИДЕО)

Центърът за подкрепа на хора с увреден слух се намира на ул. „Пере Тошев“ №7

Център за подкрепа на хората с увреден слух бе открит в клуба на Районната организация на глухите в Пловдив. Намира се на ул. „Пере Тошев“ №7.

Предприятието ще осигурява трудова заетост на хора с увреден слух. В него ще има психолог, експерт пазар на труда, жестомимичен преводач и IT специалист, който ще обслужва специализирана интернет-страница. Очакваният ефект от проекта е подобряване качеството на живот на потребителите на услуги на Центъра.
Новият Център се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Източник: Mай 2013. Глухите с шанс за по-добър живот (ВИДЕО).PLOVDIVUTRE. 15 май 2013.

http://www.plovdivutre.bg

Leave a Reply

  • (will not be published)