„Гласът на ощетените“ –нов проект на сдружение „Медии с човешко лице“ и Пловдивската телевизия „Тракия“

След 25 години преход значителна част от българските граждани живеят под границата на бедността. Очевидно в близките години няма да настъпи съществена промяна на положението. Увеличава се броят на пенсионерите, на инвалидите, намалява броят на работещите на светло и т.н.

Очевидно ще се увеличава ролята на социалните услуги за оцеляване на инвалиди, пенсионери, социално слаби.

Оказва се обаче, че точно тези, които имат някакъв шанс да получат някаква помощ, са най-малко информирани. Те нямат интернет, нямат пари за вестници, почти нямат социални контакти. Не знаят как да подадат молба за помощ за отопление, къде има  социални трапезарии, как да си поръчат специализиран транспорт.

Голяма част от потребителите на социални услуги така и не разбират какви са новостите в тази сфера. А често трябява да се мине през истински бюрократичен лабиринт.

Необходимо е не само еднопосочно поднасяне на информация, а създаване на условия за диалог. Да могат гражаданите да задават въпроси на компетентни лица, да изказват мнения , да дават препоръки.

Отделен важен проблем е информираността на глухите зрители. Програми с жестомимичен превод има само в БНТ. и то на емисиите с национални нсвини. А ние ще превеждаме предаванията, за да стигнат до хилядите нечуващи поне в Пловдив.

Ще се направи опит да се чуе гласът на ощетените,  на тези, с които  политиците се срещат най-вече преди избори и след това ги забравят.

Та на тази база стъпва новият проект на  Сдружение „Медии с човешко лице“, което от 18 години се занимава с обществени медийни проекти.

Става дума за поредица телевизионни предавания, които ще се излъчват в програмата на Пловдивската телевизия „Тракия“ на живо. В тях представители на пловдивските социални служби ще разясняват нови закони и правила, ще отговарят на въпроси, ще приемат препоръки.

Ще се даде трибуна и на нестопанските сдружения, които работят в социалната сфера.

В програмата на ПОТВ редовно ще се излъчват и  информационни материали, свързани с различни социални услуги.

Нашият сайт, който бе създаден преди години по един подобен проект, също се включва с полезна информация за своите зрители.

В него ще включваме полезна информация за нови социални услуги, видеорепортажи от събития, свързани с живота на нечуващите, инвалидите, социално слабаите.

За предложения за теми и въпроси: 032 640 419, potv@abv.bg

Този документ е част от проекта „Гласът на ощетените”, който се реализира с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност се носи от Сдружение „Медии с човешко лице” и при никакви обстоятелства не може да се приеме, че този документ отразява официалното становище на финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и на Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България.. 

  Още за Програмата в www.ngogrants.bg.

Leave a Reply

  • (will not be published)