Веселина Ботева – директор на дирекция „Социални политики“, 27.11.2014, 17.50, Пловдивската телевизия „Тракия“

 В четвъртък, 27.11.2014, от 17.50 в програмата на Пловдивската телевизия „Тракия“ ще се излъчи предаване от социалната рубрика рубрика „Гласът на ощетените“, за която вече ви информирахме.

Предаването може да се гледа онлайн и чрез сайта potv.eu

Гост на живо ще бъде Веселина Ботева – директор на дирекция „Социални политики“ в община Пловдив. Тя ще представи какви социални услуги могат да ползват хората с ниски доходи, инвалиди и така нататък. Подробно ще бъде разяснено как ще се ползват социалните трапезарии през зимния сезон.

Въпроси могат да се задават и на адрес potv@abv.bg

Предаването ще има повторения и с жестомимичен превод.

Инфомация от предаването ще бъде качена и в сайта  www.vzaimno.com. То ще може да бъде гледано от следващия  ден назапис на сайта  http://www.tvplovdiv.com/

Този документ е част от проекта „Гласът на ощетените”, който се реализира с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност се носи от Сдружение „Медии с човешко лице” и при никакви обстоятелства не може да се приеме, че този документ отразява официалното становище на финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и на Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България.. 

  Още за Програмата в www.ngogrants.bg.

Leave a Reply

  • (will not be published)