Администрацията сваля бариери с обучение по жестомимичен език

12-месечен проект квалифицира общинските служители за работа със специфични клиенти

От пролетта на следващата година общински служители ще работят спрямо потребностите на глухонемите граждани. Тогава приключва проектът, по който 16 доброволци от фронт офисите на бургаската администрация се обучават на жестомимичен език. Община Бургас е първата в страната, която налага западния модел и ще предоставя подобна услуга. С помощта на жестове и езика на тялото чиновниците ще посрещат нуждите на гражданите с увреден слух.
Обучението е с продължителност 5 месеца и се организира съвместно със „Съюз на глухите в България“, които осигуряват за целта свои лектори. Дейностите се изпълняват по проект „Обучение на служителите на общинска администрация Бургас“, договор № А12-22-144/29.05.2013, Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд.
В курсовете са записани служители, които са в

непрекъснат контакт с гражданите.

Те работят във фронт офиса на общината, в центровете за работа с клиенти в териториалните дирекции, дирекция „УКОРС“, дирекция „Европейски политики и програми“, в еко инспекцията.
„Ние сме държава в Европейския съюз и трябва нивото ни на обслужване да съответства на това“, казва ръководителката на проекта Величка Великова. „Идеята е когато тези хора дойдат при нас да не се чувстват отхвърлени и неразбрани, да може да се контактува адекватно с тях. Надявам се хората да се възползват. В териториалната дирекция, намираща се до Регионалната организация на глухите много често ходят такива хора и колегите вече имат опит в контактите с тях. Сега ще улесним още повече комуникацията“, допълва тя.
Две групи от по 8 души

вече месец посещават занятията.

След края на обучението ще държат изпит за сертификат „Преводач по жестомимичен език“. Двама лектори са ангажирани с провеждането на курса. Едната е Стоянка Панайотова, която повече от 30 години работи в Съюза на глухите, а другата – Матилда Чорней, координатор на Районната организация.
„Основната ни работа е да защитаваме интересите на слухово увредените хора. Огромен проблем при тях е липсата на комуникация. Това е най-слабата връзка, затова и общинските служители започват да изучават жестомимичен език, за да са в помощ на глухите. Справят се много добре, имат интерес“, споделя Чорней.

Езикът е много труден,

въпреки че отстрани изглежда лесен, нужно е много време, за да бъде усвоен. „В момента служителите се обучават на едно начално елементарно ниво, което да им помага в работата. Да не се налага непременно човекът да идва с преводач“. Тези елементарни познания обаче няма да са достатъчни, тъй като са необходими поне две години, за да бъде усвоен един език. „Това е съвсем чужд език, както английския, немския… Много от жестовете са описателни, рисуващи, но има и много абстрактни. При глухите спецификата е, че те говорят аграматично, трябва и това да се усвои. Хората трябва да се научат по пътя на логиката да разберат какво им се говори насреща. Обратната връзка е най-трудна“, казва още координаторката на местната структура.
Занятията се провеждат два пъти седмично по два часа, но задължително с кратка пауза, тъй като ръцете имат нужда от почивка. Дори и опитните преводачи

изпитват умора след час жестикулиране.

Районната организация на глухите хора в Бургас е представителство на Съюза на глухите. В страната има общо 12 подобни структури. Един от основните проблемите на организацията е, че не може да се осигури трудова заетост на хората. Тяхната цел е да се насърчават и подпомагат глухите в тяхната интеграция. Много от работодателите обаче се страхуват да наемат на работа хора с увреден слух. Статистиката сочи, че 9 от 10 нечуващи у нас нямат работа. Тяхната надежда е в позицията на вицепремиера Бобева, която заяви, че предприятия на хора с увреждания ще бъдат подпомагани с обществени поръчки.
В момента, в който се заговори за обучение по жестомимичен език, е наложително да се погледне към него като към език – специфична система от знаци, реализираща се по определен начин в речта, изпълняваща специфични функции и т.н. А това може да бъде направено от предварително обучени хора – в този случай ентусиазмът не е достатъчен.
Заплащането на интерпретаторите с жестомимичен език е повече от символично и те работят почти като доброволци.

Преводачите получават 8 лева на час,

по наредба годишно безплатно се полагат 10 часа, а държавата плаща само 50 лева за тези услуги, тъй като парите са орязани. При това положение е трудно да се стимулират желаещите да се обучават в усвояването на жестомимичен език.
Националната асоциация на сляпо-глухите и Съюза на глухите настояват за приемането на Закон за българския жестомимичен език. До края на годината ще се проведат и първите консултации с представителите на правителството. Целта е да се уреди нормативно и финансово предоставянето на услугата на преводача за глухи и интерпретатора-придружител за сляпо-глухи лица. В сътрудничество с унгарски експерти по проект е разработена първата в България методика за обучение на интерпретатори-придружители за сляпо-глухи. Новите форми за комуникация са подходящи за българския език и азбука.
Унгарските интерпретатори минават само курсове, за да се обучат на жестомимичен език, докато в скандинавските страни има дори бакалавърски програми в университетите.
Източник: Ноември 2013.Администрацията сваля бариери с обучение по жестомимичен език. www.factor-bs.com. 17. Ноември 2013.

http://www.factor-bs.com/

Leave a Reply

  • (will not be published)