Новини

Latest
Most Viewed
Most Commented
Раионна организация на глухите – Пловдив

Г Р А Ф И К А За провеждане на ГОДИШНО – ОТЧЕТНИ СЪБРАНИЯ за 2011г. на Териториалните организации на глухите в района на РО – Пловдив, които ще се проведат през м.февруари и м.март 2012г. №     Дата        Час               Т О            Преводач             Отг. РС 1.   07.02.       17.30 ч.        Север             …Read more »

112

Това също е полезно да се знае. Вече има Писмена декларация относно необходимостта от достъпен 112 за връзка със службите за спешна помощ. Тя е официално подписана от председателя на Европейския парламент на 17 ноември, 2011 година. Рекорден брой от 480 подписа са били събрани от членовете на Европейския парламент.