Култура

Latest
Most Viewed
Most Commented
Що е то – култура на глухите?

Какво е съдържанието на понятието „култура на глухите“? Възможно ли е думата „култура“ да се свърже с хората, които не чуват? Тези въпроси се задават често. Истината е, че културата е самото сърце на общността на глухите хора навсякъде по света. Понятията „език“ и „култура“ са взаимосвързани и са се предавали от поколение на поколение …Read more »

Българска Национална Асоциация на Жестовите Преводачи – „БНАЖП“

Първа работна среща за обсъждане на нуждата от модерни преводачески жестови услуги в България ( 11.01.2015 г.) В последните три месеца познатата ни вече информационна кампания „Заслушай се“ се приема добре в българското общество. Покрай организирането на редица събития се усети нуждата от качествени жестови преводачески услуги. Инициаторът Ашод Дерандонян поканва част от практикуващите жестови …Read more »

С пожелания през Новата година 2015 от Взаимно!

Всичко лошо забрави и остави в старата година! Очаква те за нови възможности, нови красиви мигове и нови приятели! Желая ти кураж, надежда и вяра, за да преодолее всички препятствия, пред които ще се изправиш. С всяка нова година, идват по-големи предизвикателства и препятствия в живота. Да новата година е на твоята врата и те …Read more »