Глухите

Latest
Most Viewed
Most Commented
ИЗЛОЖБА НА ПАПАГАЛИ – фондация „Глухи без граници -България“

ИЗЛОЖБА НА ПАПАГАЛИ – фондация „Глухи без граници -България“

ТОКШОУ – Александър Иванов – Криейтив специалист, Заслушай се

ТОКШОУ – Александър Иванов – Криейтив специалист, Заслушай се

ТОКЩОУ – Милена Гъркова-Калинова, Председателят на НАПЖЕБ.

ТОКЩОУ – Милена Гъркова-Калинова, Председателят на Национална Асоциация на преводачите на жестов език в България (НАПЖЕБ).