Глухите

Latest
Most Viewed
Most Commented
Международната Седмица на Глухите – Първи ден

Международната Седмица на Глухите, се провежда от 18 до 24-и, 2017. Първи ден Идентифициране на глухите: Идентифициране на глухите хора, като хора принадлежащи към една културна и езикова общност, използващи езика на жестовете като свой майчин език или естествен език за общуване.

Откровено интервю с Борис Бъндев

Откровено интервю с Борис Бъндев

Националната асоциация на жестовите преводачи в България – 28.01.2017г., София

1. Беше направен почит за Спаска Джангoзова на откриването на срещата. 2. Годишна среща на жестовите преводачи бе проведена в СГБ 3. Изборът на новото лого бе гласувано 4. Нов борд на управителен съвет бе гласуван, избирайки нов отговорник за международни отношения. Пълният състав на УС на НАПЖЕБ от 5 члена: отляво надясно: юристът Рая …Read more »