Глухите

Latest
Most Viewed
Most Commented
Международната Седмица на Глухите Втори ден

Втори ден Равно участие: Глухите хора имат нужда да имат равен достъп до участие в личен, публичен и политически аспект, както всички останали. Още повече, нужно е да се гарантира предоставянето на възможността на глухите хора да се ангажират с лидерски роли, така че самите те да могат да защитят правата си по подходящ начин …Read more »

Международната Седмица на Глухите – Първи ден

Международната Седмица на Глухите, се провежда от 18 до 24-и, 2017. Първи ден Идентифициране на глухите: Идентифициране на глухите хора, като хора принадлежащи към една културна и езикова общност, използващи езика на жестовете като свой майчин език или естествен език за общуване.

Откровено интервю с Борис Бъндев

Откровено интервю с Борис Бъндев