Глухите

Latest
Most Viewed
Most Commented
Познайте кой е глух?

Познайте кой е глух?

Какво иска Ашод за глухи хора?

Какво иска Ашод за глухи хора?

Международната Седмица на Глухите – Четвъртият ден

Четвъртият ден Билингвистичното образование подтиква всички заинтересовани страни да приемат необходимостта от билингвистично образование за глухите деца. То е важно, защото така глухите деца ще се развиват академично освен чрез българския език, така и чрез жестовия език. Билингвистичното образование е методика, разработена в Америка.Тя представлява социално-културен подход към нуждите на децата, използващ националния жестов език, …Read more »