Глухите

Latest
Most Viewed
Most Commented
Спомени от Международната Седмица на Глухите, 23 септември 2017г.

Спомени от Международната Седмица на Глухите, 23 септември 2017г.

Една монтажна маса и един глух човек

Една монтажна маса и един глух човек

Познайте кой е глух?

Познайте кой е глух?