Глухите

Latest
Most Viewed
Most Commented
20 ноември 2014 демонстрация – да се признае, Италия жестов език

Енте Гражданин на глухите – Италия LIS – (ИЖЕ) (Италиански жестов език) Ente Nazionale Sordi – Italy Presidente dell’Ente Nazionale Sordi Giuseppe Petrucci Председателят Гражданин на глухите – Джузепе Петручи – Италия, той е глух. 20 ноември 2014 демонстрация – да се признае, Италия жестов език като официален език на Италия глухите общност.Енте Гражданин на …Read more »

Български Жестомимичен Език или Български Жестов Език

Български Жестомимичен Език или Български Жестов ЕзикБългарски Жестомимичен Език или Български Жестов ЕзикБългарски Жестомимичен Език или Български Жестов ЕзикБългарски Жестомимичен Език или Български Жестов ЕзикБългарски Жестомимичен Език или Български Жестов ЕзикБългарски Жестомимичен Език или Български Жестов ЕзикБългарски Жестомимичен Език или Български Жестов ЕзикБългарски Жестомимичен Език или Български Жестов ЕзикБългарски Жестомимичен Език или Български Жестов ЕзикБългарски …Read more »

Интервю на Иван Бургов с Ашод Дерандонян, Заслушай се

Интервю на Иван Бургов с Ашод Дерандонян, Заслушай се