Глухите

Latest
Most Viewed
Most Commented
България не е способна да се погрижи и да подкрепи сляпо-глухо дете

България не е способна да се погрижи и да подкрепи сляпо-глухо дете

Глух адвокат – невъзможно?

Отидете на семинар в A Hub на 4 ноември

„Виж тишината, чуй тъмнината“

Международна конферанция по сляпо-глухотата „Виж тишината, чуй тъмнината“ посветена на 20-годишния юбилей на „Национална асоциация на сляпо-глухите в България“ (НАСГБ) 03-05 октомври 2017г.