Глухите

Latest
Most Viewed
Most Commented
Сляпо-глухите от Норвегия се справят много по-добре – достъп.

Сляпо-глухите от Норвегия се справят много по-добре – достъп.

България не е способна да се погрижи и да подкрепи сляпо-глухо дете

България не е способна да се погрижи и да подкрепи сляпо-глухо дете

Глух адвокат – невъзможно?

Отидете на семинар в A Hub на 4 ноември